قدرت رنگ دهی

زعفران

خرید زعفران به صورت اینترنتی از طریق سایت کشمون با سه نوع محصول به نامهای سرگل، رشته‌کامل (دخترپیچ) و ریشه انجاممیشه. تمام زعفران‌های کشمون از لحاظ قدرت رنگدهی حداقل نمره 200 رو میگیرن که شامل زعفرانهای درجه یک، ممتاز، ممتازپلاس و بالاتر میشه.
قیمت محصولات در کشمون به نحوی تنظیم شده که به دلیل خرید مستقیم از کشاورز و حذف واسطه‌ها، تا 30 درصد درآمد کشاورز بیشتر میشه اما قیمت نهایی محصول به نسبت رقبا اختلاف خاصی نداره. در نتیجه با خرید از کشمون، به همان میزان هزینه می‌کنید اما به کشاورز منصف درآمد بیشتری میرسه و شما هم محصول با کیفیت‌تری خرید میکنید.
مرتب سازی بر اساس:

زعفران سرگل از موسای علی‌پور مقدم

67,000 تومان

زعفران سرگل از کِلِی غُلُمرضا قاسمی

66,000 تومان

زعفران رشته کامل از حسن میدیو

60,000 تومان

زعفران رشته کامل از کِلِی علَکْبَر رازقی

61,000 تومان

زعفران رشته کامل از ابراهیم افروزی

60,000 تومان

زعفران رشته کامل از علی غُلُمسِین بِرَهیم

65,000 تومان

زعفران رشته کامل از موسای علی‌پور مقدم

61,000 تومان

زعفران رشته کامل از حَجی لطفعلی

64,000 تومان

زعفران رشته کامل از حسن عبدالله‌بیگ

65,000 تومان

زعفران رشته کامل از غُلُمرضای دُرودی

62,500 تومان

زعفران رشته کامل از حسن درودی

65,500 تومان

زعفران رشته کامل از رضا کَبلَی علی

69,000 تومان

زعفران رشته کامل از ساره افروزی

65,000 تومان

زعفران رشته کامل از کِلِیلی شوری

63,000 تومان

زعفران رشته کامل از حسن حُسِی نِگارو

64,000 تومان

زعفران رشته کامل از کِلیَّمَّد مُراد

65,000 تومان

ریشه زعفران از حسن میدیو

21,500 تومان

ریشه زعفران از غُلُمرضای دُرودی

21,500 تومان

ریشه زعفران از کَبلَی کریم

21,500 تومان

ریشه زعفران از عبدالله غُلُمسِی

21,500 تومان

سبد خرید 0