قدرت رنگ دهی

ریشه زعفران

بخش سفیدرنگ زعفران رشته‌کامل که جدا شده است و به صورت جداگانه به فروش می‌رسد، این قسمت از زعفران دارای تمامی خواص و عطر زعفران است و تنها رنگ زعفران را دارا نمی‌باشد.
مرتب سازی بر اساس:

ریشه زعفران از حسن میدیو

21,500 تومان

ریشه زعفران از غُلُمرضای دُرودی

21,500 تومان

ریشه زعفران از کَبلَی کریم

21,500 تومان

ریشه زعفران از عبدالله غُلُمسِی

21,500 تومان

سبد خرید 0