کاور
کَبلَی کریم

کَبلَی کریم

  کربلایی کریم صحراگرد کشاورزی اهل روستای رومُشتیک...

230 نتیجه آنالیز قدرت رنگدهی زعفران این کشاورز. این عدد برای زعفران درجه یک 200 و ممتاز 220 است. این کشاورز از سمومِ علف‌کُش و آفت‌کُش استفاده نمی‌کند. این کشاورز فقط از کود حیوانی استفاده می‌کند.
خرید زعفران رشته کاملخرید ریشه زعفران

بیوگرافی کَبلَی کریم

 

کربلایی کریم صحراگرد کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است. مردم محلی او را با نام کَبلَی کریم ( کربلایی کریم) می شناسند. او متولد 1336 و دارای یک فرزند پسر و سه دختر می باشد.

قصه زندگی کَبلَی کریم

 

زرشک ارگانیک

 

زمین های کشاورزی کَبلَی کریم در محل کِشمون چاه شهید افروزی قرار دارد که آبیاری آن نیز از همین چاه صورت می گیرد.

آقای صحراگرد علاوه بر زرشک، پسته، انار، عناب و زعفران نیز به عمل می آورد. او در کشاورزی از کود حیوانی و مقدار کمی شیمیایی استفاده می کند. همسر و فرزندان در تمام مراحل کشاورزی یاری گر او هستند.

 

زرشک قائنات

 

همسر و فرزندان در تمام مراحل کشاورزی یاری گر او هستند. کَبلَی کریم در کنار کشاورزی تعدادی گوسفند نیز دارد.

 

زرشک اصل

 

آقای کریم صحراگرد از زندگی خود احساس رضایت دارد و آرزو دارد آنقدر عمر کند تا به ثمر نشستن درختان خود را ببیند و آن ها را به فرزندان خود تحویل بدهد.

whatsapp