sort-icon مرتب‌سازی براساس:

پیشنهادی

بیشترین کیفیت

مناسب‌ترین قیمت

sort-icon

حذف فیلتر ها

farmer-icon

حَجی اسکندر

farmer image
location-icon

اهرم

خرما کبکاب

product packing
farmer-icon

علی آلاد

farmer image
location-icon

لار

farmer-icon

علی آلاد

farmer image
location-icon

لار

خرمای لؤلؤ

product packing
farmer-icon

علی آلاد

farmer image
location-icon

لار

خرمای حلو

product packing
farmer-icon

علی آلاد

farmer image
location-icon

لار

farmer-icon

علی آلاد

farmer image
location-icon

لار

farmer-icon

حَجی اسکندر

farmer image
location-icon

اهرم

خرما زاهدی

product packing
farmer-icon

علی آلاد

farmer image
location-icon

لار

خرمای لؤلؤ

product packing
farmer-icon

علی آلاد

farmer image
location-icon

لار

خرمای حلو

product packing
farmer-icon

علی آلاد

farmer image
location-icon

لار

farmer-icon

حَجی اسکندر

farmer image
location-icon

اهرم

farmer-icon

آقا طیب هوشیار

farmer image
location-icon

لار

farmer-icon

دکتر وکیلی

farmer image
location-icon

حاجی آباد (هرمزگان)

خرما پیارم

product packing
farmer-icon

خاله بشرا و حاج علیرضا

farmer image
location-icon

لار

farmer-icon

ابراهیم جاودان

farmer image
location-icon

لار

farmer-icon

حَجی اسکندر

farmer image
location-icon

اهرم

farmer-icon

رقیه حَجی مَمَّدسَن

farmer image
location-icon

قائن

farmer-icon

خاله بشرا و حاج علیرضا

farmer image
location-icon

لار

farmer-icon

حَجی اسکندر

farmer image
location-icon

اهرم

خرما زاهدی

product packing
farmer-icon

خاله بشرا و حاج علیرضا

farmer image
location-icon

لار

خرما زاهدی

product packing
farmer-icon

خاله بشرا و حاج علیرضا

farmer image
location-icon

لار

farmer-icon

محمد حسن فرهادی افشار

farmer image
location-icon

عباس آباد

farmer-icon

ستار ایلخانی‌پور

farmer image
location-icon

حاجی آباد (هرمزگان)

خرما پیارم

product packing
farmer-icon

ابراهیم جاودان

farmer image
location-icon

لار

خرما پیارم

product packing
farmer-icon

محمد حسن فرهادی افشار

farmer image
location-icon

عباس آباد

خرما پیارم

product packing
farmer-icon

علی آلاد

farmer image
location-icon

لار

خرمای مجول

product packing
farmer-icon

حَجی اسکندر

farmer image
location-icon

اهرم

خرما زاهدی

product packing
farmer-icon

آقا طیب هوشیار

farmer image
location-icon

لار

farmer-icon

علی آلاد

farmer image
location-icon

لار

خرمای مجول

product packing
farmer-icon

حَجی اسکندر

farmer image
location-icon

اهرم

farmer-icon

حَجی اسکندر

farmer image
location-icon

اهرم

خرما کبکاب

product packing
farmer-icon

ابراهیم جاودان

farmer image
location-icon

لار

farmer-icon

دکتر وکیلی

farmer image
location-icon

حاجی آباد (هرمزگان)

خرما پیارم

product packing
farmer-icon

علی آلاد

farmer image
location-icon

لار

خرمای مجول

product packing
farmer-icon

محمد حسن فرهادی افشار

farmer image
location-icon

عباس آباد

farmer-icon

ستار ایلخانی‌پور

farmer image
location-icon

حاجی آباد (هرمزگان)

خرما پیارم

product packing
farmer-icon

جواد حسن زاده

farmer image
location-icon

حاجی آباد (هرمزگان)

خرما پیارم

product packing
farmer-icon

محمد حسن فرهادی افشار

farmer image
location-icon

عباس آباد

خرما پیارم

product packing
farmer-icon

ابراهیم جاودان

farmer image
location-icon

لار

خرما پیارم

product packing
farmer-icon

علی آلاد

farmer image
location-icon

لار

خرمای مجول

product packing
farmer-icon

دکتر وکیلی

farmer image
location-icon

حاجی آباد (هرمزگان)

خرما پیارم

product packing
farmer-icon

علی آلاد

farmer image
location-icon

لار

farmer-icon

دکتر وکیلی

farmer image
location-icon

حاجی آباد (هرمزگان)

خرما پیارم

product packing
farmer-icon

علی آلاد

farmer image
location-icon

لار

خرمای مجول

product packing
farmer-icon

جواد حسن زاده

farmer image
location-icon

حاجی آباد (هرمزگان)

خرما پیارم

product packing
farmer-icon

دکتر وکیلی

farmer image
location-icon

حاجی آباد (هرمزگان)

خرما پیارم

product packing

خرید خرما

شما با خرید خرمای اصل از کشمون علاوه بر استفاده از محصول با کیفیت، با حذف واسطه ها، به کشاورز سود بیشتری می‌رسونین. تمامی خرماهای کشمون شناسنامه دار هستن و تیم کنترل کیفیت کشمون تمام تلاشش رو می‌کنه تا محصول با کیفیتی رو برای شما ارسال بکنه.

خرما:

خرما میوه‌ی شیرین مزه‌ایه که تو مناطق خشک به عمل میاد، این میوه شیرین مزه بابت خواص زیادی که داره جایگزین خوبی بجای شکره.

بستن
whatsapp