زعفران رشته کامل از رضا کَبلَی علی

زعفران رشته کامل از رضا کَبلَی علی

 • بسته‌بندی محصول
  بسته بندی فلزی 4.6 گرمی
 • سود کشاورز
  ۳۰٪ پول بیشتر برای کشاورز
 • شناسنامه محصول
  با شناسنامه و نتیجه آزمایش
69,000 تومان
 • درباره کشاورز
 • زعفران رشته کامل چیست
رضا کَبلَی علی

زعفران برداشت آبان 97

محمد رضا افروزی کشاورزی اهل روستای رومُشتیک شهرستان قائن است، مردم محلی او را با نام رضا کَبلَی علی ( رضا فرزند کربلایی علی ) می شناسند.

این کشاورز 45 ساله دارای چهار فرزند می باشد، یک پسر بیست ساله و سه دختر به ترتیب شانزده، چهارده و یازده ساله ثمره زندگی او هستند.

زعفران رشته کامل

رشته های زعفران در اصل به صورت تمام قرمز نیستند. بلکه یک بخش زرد رنگ نیز دارند. این بخش زرد رنگ هم بخشی از زعفران است. زعفران رشته کامل در واقع رشته های زعفران در فرم اصلی شان، بعد از جدا شدن از گل زعفران می باشد. تمام کشاورزان منطقه قائن، خودشان زعفران را به صورت رشته کامل استفاده می کنند.